Aktualności

Rekrutacja do NSP SMS 16 lut

Rekrutacja do NSP SMS

16 lut 2022 08:41

Od 28 lutego 2022 rozpocznie rekrutację do klasy 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin.

Młodzież

Jako szkoła niepubliczna NSP SMS nie jest ujęta w miejskim naborze elektronicznym, dlatego placówka prosi o składanie wniosków w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nsp@zaglebie.lubin.pl

Wnioski o przyjęcie dostępne są na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja (http://nsp.zaglebie.lubin.pl/index.php/rekrutacja-2/) lub w sekretariacie szkoły przy ul. Sybiraków 11 (gab. 211 i 213).

Dokumenty do złożenia:

– wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

– karta wywiadu środowiskowego

– karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy 0 + karta zdrowia ucznia

SMS Zagłębie Lubin korzysta ze stale unowocześnianej bazy lokalowej w Szkole Podstawowej przy ulicy Marii Konopnickiej 5, dysponuje: nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne, biblioteką z pracownią multimedialną, salami komputerowymi oraz stołówką szkolną. W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer z dostępem do sieci Internet oraz dziennika elektronicznego. Szkoła dysponuje stołówką szkolną, biblioteką oraz salami komputerowymi.

Sportowcy korzystają z pełnowymiarowej hali do piłki ręcznej, boisk do piłki nożnej na terenie klubu Zagłębie Lubin SA. oraz basenu. Uczniowie spoza miasta Lubina korzystają z zakwaterowania w bursie i internacie. Obiekty szkolne, sportowe (hala i basen) oraz bursa znajdują się bliskim sąsiedztwie, co ułatwia codzienne funkcjonowanie.