Aktualności

Poland.Travel: Tajemniczy Dolny Śląsk 27 lis

Poland.Travel: Tajemniczy Dolny Śląsk

27 lis 2023 09:44

Dla jednych – po prostu piękny za kątek świata, idealne miejsce do wypoczynku i poznawania europejskiej kultury. Bogaty krajobraz naturalny połączony z pamiątkami długiej, burzliwej i wielokulturowej historii, nieustannie przyciąga tutaj pasjonatów podróży.

Kobiety

Dla innych – poszukujących w przygodzie głębszej warstwy, to nie do końca jeszcze odkryty obszar, w którym każde miasto, zabytek, góra, mają swoją tajem-nicę. To miejsce na mapie Europy, w którym historia miesza się z legendą, prawda z mitem, a wiele wydarzeń, nawet z najnowszej historii, posiada wątki do dzisiaj niewyjaśnione… I to w tym miejscu swoją przygodę rozpocząć powinni odkrywcy, poszukiwacze tajemnic, ludzie, dla których historia nie jest tylko chronologicznym ciągiem zdarzeń, a którzy poszukują własnych odpowiedzi dla niewyjaśnionych zjawisk.

Witajcie na Dolnym Śląsku, znanym i nieznanym, intrygującym i wciągającym, z natury… tajemniczym.

The mysterious Lower Silesia

For some, just a beautiful corner in the world, the perfect place to relax and explore European culture. The rich natural landscape combined with souvenirs of a long, turbulent, and multicul tural history constantly attracts people who have a passion for travel. For others, namely those who are looking for something more in adventure, it is still an undis-
covered area where each town, monument, and mountain has its own secret. This is a place on the map of Europe where history mixes with legend, truth blends with myth, and many events, including those from the recent history, abound in threads unex plained to this day... And it is at this point where explorers, ad venturers, people for whom his tory is not only a chronological sequence of events, and who are looking for their own answers to inexplicable phenomena, should begin their adventure.

Welcome to Lower Silesia, the well-known and the unknown, intriguing, gripping, and ... mysterious in the very nature ofthings.

#VisitPoland #PolandTravel #DolnySlask

Fot. Dolny Śląsk