Władze

 

Zarząd Spółki:

prezes

Witold Kulesza – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Jan Serwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ireneusz Pasis – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jeger – Członek Rady Nadzorczej