Wpisy

Realizacja zadania publicznego

Informujemy, iż szkolenie grup młodzieżowych MKS Zagłębie Lubin S.A. jest współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie w ramach realizacji zadania na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, organizacji imprez sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji sportu.